ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ “ມູ່ງໝັ່ນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາ ໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທີ່ຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍກວ່າລາຄາ” ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ສັນຫານະວັດຕະກຳໃໝ່ໆເພື່ອການໃຫ້ບໍລິການ

  1. ກວດສອບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄູນນະພາບ
  2. ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມມາດຕະຖານການປະຕິດບັດງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
  3. ປະເມີນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເພື່ອພັດທະນາການບໍລິການ
  4. ສ້າງທີມພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
  5. ສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2015 ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການດ້ານໄອທີແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ມີປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໜ້າທີໄອທີຄືເຮົາເປັນ CIA (Confidentiality)

ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານໄອທີ ຄືຮູ້ສູດການຜະລິດຄວາມລັບຕ່າງໆ ຄວາມຊື່ສັດ Integrity ຂໍ້ມູນຕ້ອງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ບໍ່ໃຫ້ໃຜແກ້ໄຂໄດ້ ເຂົ້າຖືງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອສນຸຍາດ ຄວາມພ້ອມ Availability ລະບົບຫຼືເອກະສານການເຮັດວຽກຕ້ອງມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຖ້າມີປັນຫາສາມາດກູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍໄວ

ນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຖືເປັນການກະກຽມຂື້ນເພື່ອກຳນົດແນວທາງ ຍົກສູງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ຢູ່ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງສາເຫດ ທັງການຟື້ນຟູລະບົບຢ່າງໄວວາ ແລະ ເປັນແນວທາງປະຕິບັດຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ບໍລິສັດ, ນະໂຍບາຍຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ