ຟອມສະໝັກວຽກ


ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 1. ໃບສະໝັກວຽກ
 2. ໃບປະກາດ
 3. ໃບຄະແນນ
 4. ໃບຢັ້ນຢືນທີ່ຢູ່
 5. ສໍາມະໂນຄົວ
 6. ໃບແຈ້ງໂທດ
 7. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
 8. ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດ (Curriculum Vitae)

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ
 • ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເບີໂທລະສັບ: 021 265 424
 • ເບີມືຖື: 020 5632 1490
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com
 • Facebook: Soudaphone Technology
 • Youtube: Soudaphone Technology
 • Tiktok: Soudaphone Technology