ຟັງຊັນຊ່ວຍກວດສອບ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຂໍ້ມູນ

ກວດສອບຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນ

ການເດີນທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ແຈ້ງເຕືອນ ຖ້າມີການອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ກໍານົດໄວ້

ສາມາດກວດສອບຍ້ອນຫຼັງໄດ້

ກວດສອບຜ່ານແອັບ iPhone ຫຼື Android

ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍອຸປະກອນ

ພືດຕິກຳການຂັບຂີ່

ສະຫຼຸບຖ້ຽວແລ່ນຂອງລົດ

ຊ່ວຍແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຢ່າງມືອາຊີບ

ໂປໂມຊັນ

ດາວໂຫຼດແອັບມືຖື ເພື່ອຕິດຕາມພາຫະນະຂອງທ່ານຜ່ານແອັບມືຖື

ລູກຕ້າຂອງພວກເຮົາ