ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2015 ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການດ້ານໄອທີແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ມີປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ