ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕໍາແໜ່ງ: Graphic Designer
 • ຈໍານວນ: 2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ອາຍຸ 20 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມອອກແບບໄດ້ດີເຊັ່ນ: Illustrator ແລະ Photoshop
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນການອອກແບບ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານ Graphic Design 2 ປີຂື້ນໄປ
 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງ, ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ອອກແບບໂພສເຕີເວລາທີ່ມີ event ໃນບໍລິສັດ
 • ເປັນ Admin ຈັດການ Social Media ຂອງບໍລິສັດ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດງານປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າງານ
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາມອບໝາຍ
 • ເຮັດວຽກ 6 ມື້/ອາທິດ (ຈັນ-ເສົາ)
 • ເວລາເຮັດວຽກ: 8:00 – 17:00 ໂມງ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ຜົນງານການອອກແບບທີ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@soudaphone.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com