ບໍລິສັດ ສຸດາພອນ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິການ ຈໍາກັດ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2015 ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ບໍລິການດ້ານໄອທີແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ມີປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ພະນັກງານ UI/UX Designer 1 ຕໍາແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

 • ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບໂຄງສ້າງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ
 • ວາງແຜນພັດທະນາລະບົບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ
 • ຂຽນ ແລະ ພັດທະນາໂປຼແກມ (ພັດທະນາການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ລະບົບອື່ນໆ, ທົດສອບ ແລະ ປັບປຸງໂຄງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີ)
 • ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ (ກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່)

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

 • ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງ 1-2 ປີ ຂື້ນໄປຍີ່ງເປັນການດີ ຫຼື ນັກສືກສາຈົບໃໝ່ສາມາດສະໝັກໄດ້.
 • ພາສາອັງລະດັບພື້ນຖານ ຫຼື ສາມາດສື່ສານໄດ້.
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ມີິຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ.

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: hr@sitthilogistics.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

 • ໂທ: 020 5632 1490
 • ອີເມວ: info@soudaphone.com
 • ເວັບໄຊ: www.soudaphone.com