ລາຍງານຜົນການນໍາດໍາເນີນການ

7 - ສະຫຼຸບຜົນການນໍາດໍາເນີນການ

ໜ່ວຍງານ Support (STL)

ໜ່ວຍງານ Support (TDP)

1 - Admin (ນ. ເປີ້ນ) ອອກແລ້ວ

2 - Software Support (ຢູ) ອອກແລ້ວ

3 - Software Support (ເຮືອງ)

5 - Software Support (ສຸກ) ອອກແລ້ວ

6 - IT Support (ອິກຄິວ) ອອກແລ້ວ

8 - IT Support (ທ. ວິໄລສັກ ສຸກມະນີ)

9 - IT Support (ທ. ຫຸມແພງ ດວງປະເສີດ)

ໜ່ວຍງານ GPS/E-Seal

2 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ປຸ້ຍ)

3 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ໂທ່ນີ້)

4 - ຊ່າງຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ (ສູນທອນ)

ໜ່ວຍງານ Sales and Marketing