Posts-002

ປະໂຫຍດຂອງ GPS Tracking ໃຊ້ກັບລົດຂົນສົ່ງ

 1. ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດໄດ້
  ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນ GPS Tracking ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງພຶດຕິກໍາການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
 2. ປ້ອງກັນການທຸຈະລິດໃນການຂົນສົ່ງ
  ລະຫວ່າງທຳການຂົນສົ່ງຂອງພະນັກງານປົກກະຕິເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ພະນັກງານກໍາລັງຂົນສົ່ງຢູ່ ຫຼື ອາດຈະອອກນອກເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ຫາກອອກຈາກເສັ້ນທາງກໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນ້ຳມັນໄດ້ ແຕ່ຫາກໃຊ້ GPS Tracking ຊ່ວຍການນຳທາງ ກໍເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ
 3. ລາຍງານຄວາມໄວເກີນກໍານົດ
  ຄວາມປອດໄພຖືເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຂັບລົດທີ່ມີອັດຕາການເກີດອຸບັດເຫດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍມາຈາກການຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດ ຈະເປັນການດີຫຼາຍຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ວ່າພະນັກງານຂັບລົດໄວເທົ່າໃດ ຫາກຂັບລົດໄວເກີນກໍານົດເຮົາສາມາດເຕືອນເລື່ອງຄວາມໄວໃນການຂັບລົດຂອງພະນັກງານໄດ້
 4. ການເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ
  ການວາງແຜນເລື່ອງເສັ້ນທາງກໍ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນອີກຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດເວລາ ຫຼຸດໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຫາກເຮົາເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ ຫຼຸດການຕິດຄັດຂອງຈາລາຈອນ ແລິ ມີຄວາມພອດໄພໃນການຂົນສົ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດເວລາໃນການຂົນສົ່ງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂບລົດດ້ວຍຄວາມໄວເລີຍ
 5. ດຶງເບິ່ງຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງຍ້ອນຫຼັງ
  ເປັນສ່ວນທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຢ່າງໜື່ງ ເພື່ອມາເຮັດເປັນລາຍງານໃນການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງເຊັ່ນ: ລາຍຄວວາມໄວໃນການຂັບລົດ, ລາຍງານການຈອດດັບເຄື່ອງຈັກ, ລາຍງານການເຂົ້າ-ອອກວຽກເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຂົນສົ່ງໃຫ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍຂໍ້ມູນລາຍງານຕ່າງໆນີ້
 6. ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
  ເມື່ຶອມີຄໍາຖາມມາຈາກລູກຄ້າວ່າ ສິນຄ້າຈະມາເຖິງເວລາໃດ ເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ ໂດຍຂົນຫາຕໍາແໜ່ງລົດຂົນສົ່ງຢຸ່ສະຖານທີ່ໃດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດກຽມຕົວໄດ້ຖືກເວລາ ແລະ ເພີ່ມລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໄດ້

 

Posts-001

ຄຳວ່າ Tracking ແມ່ນຫຍັງ

GPS Tracking ຄຳວ່າ ” Tracking ” ຖ້າແປໂດຍກົງ ແມ່ນການຕິດຕາມ

ສະນັ້ນ, GPS Tracking ແມ່ນ GPS ສຳລັບຕິດຕາມ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຫລາຍບໍລິສັດທີ່ນຳ GPS Tracking ຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມສິ່ງຕ່າງໆ

Posts-006

ອີກໜື່ງອຸປະກອນດີໆສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກລົດ

GPS Tracking ເປັນອີກໜື່ງຕົວຊ່ວຍສໍາລັບຄົນຮັກລົດ ແລະ ຮູ້ທຸກເສັ້ນທາງທີ່ລົດໄປມາລວມເຖິງ ວັນ, ເວລາ ຄວາມໄວ, ທິດທາງ, ໄລຍະທາງທັງໝົດ ໃຊ້ໄດ້ທັງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່ານ້ຳມັນ ແລະ ຄຸນສົມບັດອີກລາຍຢ່າງທີ່ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງຈະບໍ່ຜິດຫວັງຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ.

ການຕິດຕັ້ງ GPS Tracking ດີແນວໃດ

 1. ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮູ້ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ, ສັດ ລົດຍານພະຫະນະຕ່າງ ເຊິ່ງສາມາດບອກຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕໍາແໜ່ງ ລື ທີ່ຕັ້ງ ພິກັດໃນປະຈຸບັນ ຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກຕິດຕາ
 2. ສາມາດເບິ່ງລາຍງານຍ້ອນລັງໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນທີ່ແລ່ນຕໍ່ມື, ໄລຍະທາງໃນການແລ່ານຕໍ່ມື້, ຄວາມໄວທີ່ໃຊ້ໃນການເເລ່ນ, ເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ແລ່ນ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງການຈອດດັບເຄື່ອງ ສະຕາສເຄື່ອງດົນປານໃດ
 3. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທັງນີ້ສາມາດຮັບຮູ້ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄວາມໄວໃນຍານພະຫະນະໃນການແລ່ນປະຈຸບັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ໄດ້ ເມື່ອມີພຶດຕິກໍາສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລວມເຖິງມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍອັດຕະໂນມັດມາຍັງຜູ້ຄວບຄຸມ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຫາພະນັກງານຂັບລົດໄດ້ໃນທັນທີ່ທີ່ມີປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດເຊັ່ນ: ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກໍານັດ ຫຼື ແລ່ນອອກນອກເຂດເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ເປັນຕົ້ນ
 4. ສາມາດໃຊ້ວາງແຜນເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະບົບຍັງສາມາດວິເຄາະປະມວນຜົນ ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີການເຮັດວຽກທີ່ນອກເໜືອແຜນງານທີ່ວາງໄວ້.
 5. ລົດການທຸຈະລິດໃນການເຮັດວຽກ ໃນການຕິດຕາມຍານພາຫະນະຜູ້ຜະລິດມັກຈະມີການຕິດຕັ້ງລະບົບທີ່ສາມາດກວດສອບລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ສາມາດປະມວນຜົນສະຖານະການອອກມາໄດ້ວ່າຄົນຂັບຈອດລົດຕິດເຄື່ອງໄວ້ດົນເທົ່າໃດ ຫຼື ຈອດດັບເຄື່ອງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາຈັກນາທີ ເຊີ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຈະລົດທຸຈະລິດໄດ້ ຫາກຄົນຂັບລັກລອບເອົານ້ຳມັນໄປຂາຍ.

ນອກຈາກນີ້ GPS ຍັງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ຕາມທີ່ຜູ້ຕິດຕາມຢາກເພີ່ມ function ຫຍັງລົງໄປ