Posts-006

ອີກໜື່ງອຸປະກອນດີໆສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກລົດ

GPS Tracking ເປັນອີກໜື່ງຕົວຊ່ວຍສໍາລັບຄົນຮັກລົດ ແລະ ຮູ້ທຸກເສັ້ນທາງທີ່ລົດໄປມາລວມເຖິງ ວັນ, ເວລາ ຄວາມໄວ, ທິດທາງ, ໄລຍະທາງທັງໝົດ ໃຊ້ໄດ້ທັງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່ານ້ຳມັນ ແລະ ຄຸນສົມບັດອີກລາຍຢ່າງທີ່ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງຈະບໍ່ຜິດຫວັງຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ.

ການຕິດຕັ້ງ GPS Tracking ດີແນວໃດ

  1. ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮູ້ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ, ສັດ ລົດຍານພະຫະນະຕ່າງ ເຊິ່ງສາມາດບອກຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕໍາແໜ່ງ ລື ທີ່ຕັ້ງ ພິກັດໃນປະຈຸບັນ ຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກຕິດຕາ
  2. ສາມາດເບິ່ງລາຍງານຍ້ອນລັງໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນທີ່ແລ່ນຕໍ່ມື, ໄລຍະທາງໃນການແລ່ານຕໍ່ມື້, ຄວາມໄວທີ່ໃຊ້ໃນການເເລ່ນ, ເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ແລ່ນ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງການຈອດດັບເຄື່ອງ ສະຕາສເຄື່ອງດົນປານໃດ
  3. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທັງນີ້ສາມາດຮັບຮູ້ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄວາມໄວໃນຍານພະຫະນະໃນການແລ່ນປະຈຸບັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ໄດ້ ເມື່ອມີພຶດຕິກໍາສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລວມເຖິງມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍອັດຕະໂນມັດມາຍັງຜູ້ຄວບຄຸມ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຫາພະນັກງານຂັບລົດໄດ້ໃນທັນທີ່ທີ່ມີປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດເຊັ່ນ: ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກໍານັດ ຫຼື ແລ່ນອອກນອກເຂດເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ເປັນຕົ້ນ
  4. ສາມາດໃຊ້ວາງແຜນເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະບົບຍັງສາມາດວິເຄາະປະມວນຜົນ ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີການເຮັດວຽກທີ່ນອກເໜືອແຜນງານທີ່ວາງໄວ້.
  5. ລົດການທຸຈະລິດໃນການເຮັດວຽກ ໃນການຕິດຕາມຍານພາຫະນະຜູ້ຜະລິດມັກຈະມີການຕິດຕັ້ງລະບົບທີ່ສາມາດກວດສອບລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ສາມາດປະມວນຜົນສະຖານະການອອກມາໄດ້ວ່າຄົນຂັບຈອດລົດຕິດເຄື່ອງໄວ້ດົນເທົ່າໃດ ຫຼື ຈອດດັບເຄື່ອງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາຈັກນາທີ ເຊີ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຈະລົດທຸຈະລິດໄດ້ ຫາກຄົນຂັບລັກລອບເອົານ້ຳມັນໄປຂາຍ.

ນອກຈາກນີ້ GPS ຍັງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ຕາມທີ່ຜູ້ຕິດຕາມຢາກເພີ່ມ function ຫຍັງລົງໄປ